سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آوین حکمی کرمانی – دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

مدیریت جامع منابع آب لازم است درابتدا درکدرستی ازرفتارطبیعی سیستم منابع آب جهت رویدادهای طبیعی سیستم منابع به دست آید دردهه های گذشته رشدقابلیت های نرم افزاری امکان توسعه مدلهای رایانه ای فراهم شده است که به نوبه خود نقش موثری دربهینه سازی و شبیه سازی منابع آب داشته است برنامه ریزی ومدیریت صحیح سامانه های منابع آب برای تحقق اهداف توسعه پایدار دریک منطقه حائز اهمیت می باشد دراین پژوهش سیستم منابع آب منطقه مدلسازی و پس ازواسنجی جرین آب سطحی و زیرزمینی درمحیط نرم افزار WEAP نوسانات آب زیرزمینی بااعمال سناریوهای احداث سدنمرود وکاهش آبدهی ناشی ازخشکسالی بررسی شد نتایج نشان داد میزان مصارف و نیازهای منطقه بیش ازتوان و پتانسیل منابع آب منطقه است و هرگونه توسعه ی جدید دراین حوضه سبب تشدید اثرات منفی برمنابع آب زیرزمینی خواهد شد