سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان کرامت – دانشجوی کارشناسی بخش متالورژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
اطهره دادگری نژاد – هیئت علمی بخش متالورژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین شالچیان – دانشجوی کارشناسی بخش متالورژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
فاطمه بقایی راوری – هیئت علمی بخش متالورژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور کاهش میزان خوردگی فولاد در محیط های حاوی اسید سولفوریک ، اثر بازدارندگی غلظتهای مختلف تیو اوره و همچنین اختلاط آن با یدرو پتاسیم، به روش های الکتروشیمیایی پولاریزاسون ، AC امپدانس و کاهش وزن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که افزایش غلظت تیواوره به تنهایی موجب کاهش میزان خوردگی و افزایش راندمان بازدارندگی آن می گردد. همچنین اضافه شدن یدرو پتاسیم به میزان ۰/۰۰۱ مولار، اثر تقویتی داشته و راندمان باز دارندگی را تا میزان زیادی افزایش می دهد. این ممانعت کننده ها ا زنوع ممانعت کننده های مختلط بوده و با جذب شدن بر روی مکان های سطح، واکنش های کاتدی و آندی را محتل می سازند.