سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید محسن امامی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده مهندسی مواد و متالوژی ، دانشگاه علم و
اسماعیل حجازی – دانشجوی دکتری ، دانشکده مهندسی مواد و متالوژی ، دانشگاه علم و صنعت ایر
مهدی دیواندری –
حسین عربی –

چکیده:

در این تحقیق فلزات آلومینیوم و منیزیم با استفاده از فرآیند ریخته گری مرکب با موفقیت به یکدیگر متصل گردیدند. نتایج انجام بررسی ها بر روی اتصال این فلزات بوسیله فرآیند ریخته گری مرکب نشان داد که ایجاد اتصال بین فلزات آلومینیوم و منیزیم ( آلومینیوم به عنوان مغزه جامد و منیزیم به عنوان فلز ریخته گری) از طریق این فرآیند و با استفاده از ریخته گری توپر (مدل فومی) باعث کاهش ضخامت لایه واکنشی نسبت به ریخته گیری معمولی ( با مدل چوبی) می شود. از طرفی د رریخته گری توپر شاهد کاهش ترکیبات بین فلزی نامطلوب و زود ذوب در فصل مشترک بخصوص در نسبت های حجمی مذاب به مغزه جامد بالاتر هستیم ، که این مسئله عمدتا ناشی از تاثیرات فوم و ایجاد گازهای حاصل از تبخیر آن بر جریان مذاب و جلوگیری از واکنش بیش از حد مذاب با مغزه جامد و در نتیجه کاهش زمان تماس بین مذاب و جامد است. علاوه بر آن مشخص شد که افزایش نسبت حجمی مذاب به مغزه جامد در فرآیند ریخته گری مرکب فلزات آلومینیوم و منیزیم ، چه در زوش ریخته گری معمولی (مدل چوبی) و چه در روش توپر ( مدل فومی) منجر به افزایش ضخامت لایه واکنشی در فصل مشترک آنها می شود که این افزایش در ضخامت لایه واکنشی در ریخته گری با مدل چوبی روند محسوس تر و یکنواخت تری دارد.