سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم اخلاقی – دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی مواد مرکب ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حمیدرضا بهاروندی – استادیار ، مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در پژوهش حاضر ، اثر افزودن ذرات نانو ذرات اکسید منیزیم و مقدار فشار پرس داغ ، بر چگالی و سختی نانو کامپوزیت پایه آلومینا حاوی ۱۰ درصد حجمی نانو ذرات کاربید سیلیسیوم بررسی شده است. نمونه ها به روش پرس داغ در دمای ۱۶۵۰ درجه سانتیگراد و با دو فشار ۲۰ و ۳۰ مگا پاسکال به مدت ۱ ساعت در محیط آرگون پخت شد. نتایج نشان داد که چگالی نسبی نمونه فاقد نانو اکسید منیزیم که در فشار ۳۰ مگاپاسکال پرس شده ، ۹۷/۷۳ درصد بوده که با افزایش نانو اکسید منیزیم تا ۱۰۰۰ppm به ۹۹/۳۶ درصد رسید. با افزایش مقدار نانو ذرات ، چگالی نسبی ۹۹/۳۲ درصد حاصل شد. همچنین در مورد نمونه هایی که با فشار ۲۰مگا پاسکال فشرده شده اند ، عدد سختی از ۱۲/۰۳ گیگا پاسکال برای نمونه فاقد نانو اکسید منیزیم تا ۱۸/۱۶ گیگاپاسکال برای نمونه حاوی ۱۰۰۰ppm نانو ذره افزایش یافت. با افزایش مقادیر بیشتر این نانو ذرات تا میزان ۱۵۰۰ppm تغییر محسوسی در سختی مشاهده نشد. برای نمونه های متراکم شده با فشار ۳۰ مگاپاسکال ، بیشینه مقدار عدد سختی معادل ۲۲/۲۲ برای نمونه حاوی ۱۰۰۰ppm نانو ذره مشاهده شد.