سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیده زهرا مرتضوی – دانشکده فیزیک ، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
علی ریحانی – دانشکده فیزیک ، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
اعظم ایرجی زاد – دانشکده فیزیک ، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، پژوهشکده علوم و فناوری نا
عبدالجواد نوین روز – پژوهشکده مواد ، سازمان انرژی اتمی ایران، کرج

چکیده:

در این مقاله اثر افزودن کاتالیست طلا به آهن برای رشد نانولوله های کربنی مورد بررسی قرار گرفته است . برای بررسی موفولوژی نانوذرات کاتالیست و شناسایی ترکیبات آنها از SEM و EDAX استفاده شد . همچنین برای مطالعه میزان رشد، مورفولوژی و کیفیت نانولوله های رشد یافته از SEM و اسپکتروسکوپی رامان بهره گرفته شد . نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بسته به نسبت طلا به آهن در ذرات کاتالیستی، نانولوله های رشد یافته بر آنها، ساختار و چگالی متفاوتی داشته اند . در مقایسه با کاتالیست آهن، چگالی نانولوله های رشد کرده بر روی ذرات کاتالیستی طلا / آهن به شدت کاهش یافته است