سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن اعتمادی – استادیار مهندسی سازه دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محمدعلی رهگذر – استادیار مهندسی سازه دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محمدصادق تیموری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

شریانهای حیاتی دارای وجه تمایزی نسبت به سایر سازه ها در برابر خطر زلزله می باشند از جمله شریانهای حیاتی سامانه های خطوط انتقال گاز می باشد که عمدتا به موازات سطح زمین و با طول زیادتر در مقایسه با عرض احداث می گردند قطع این خطوط ممکن است باعث ایجاد خسارات قابل توجه و متعاقبا توسعه اتش سوزی ها، انفجارات و غیره گردد. لذا دراین مقاله سعی بر آن شده تا خطوط انتقال گاز مدفون با استفاده از برنامه ANSYS مدلسازی و تحلیل دینامیکی گردد بطوریکه مدلسازی فنرهای خاکی بصورت چند خطی همراه با میرایی خاک و نیز تعریف دقیق نوع مصالح سازه با توجه به نمودار تنش کرنش و برحسب مقادیر مختلف تنش و کرنش به کار رفته است با توجه به نوع انالیز که دینامیکی است بایستی از یک شتابنگاشت مبنا استفاده نماییکه برای این منظور از شتاب نگاشت زلزله طبس 16 سپتامبر 1978م که دارای بیشینه شتاب 39/915cm/sec2 و ناغان 6 اوریل 1977 م که دارای بیشینه شتاب 46/709cm/sec2 است استفاده شده است.