سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الینا اسماعیل ناد – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
مریم احتشام زاده – استادیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شهید باهنر کرما ن

چکیده:

امروزه استفاده از پوششهای نانو کامپوزیتی به دلیل دارا بودن خواص برتر مورد توجه زیادی قرار گرفته است. در این تحقیق با استفاده از روش الکترولس ، پوشش نانو کامپوزیتی NiP-TiO2 با حضور ذرات کریستاله ی TiO2 در سه سایز متفاوت نانو متریک در یک غلظت ثابت بهینه تولید شده است . رفتار الکتروشیمیایی و همچنین سختی این پوششها مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل نشان دهنده ی اولا افزایش مقاومت به خوردگی پوششهای نانو کامپوزیتی در مقایسه با پوششهای ساده ی نیکلی و ثانیا تاثیر بسزای اندازه دانه ی ذرات کریستاله در مقیاس نانو متری بر مقاومت به خوردگی آنهاست. از طرفی بررسی فاکتور سختی پوششها نیز تایید کننده ی تاثیر مشخص اندازه دانه ی ذرات بر این پارامتر نیز میباشد. نهایتا پوششهای حاوی ذرات تیتانیا در ابعاد ۱۰۰nm بالاترین مقاومت به خوردگی و پوششهای حاوی ذرات تیتانیا با ابعاد ۳۰۰nm بالاترین میزان میکروسختی را نشان داده اند .