سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهسا رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد، گرایش شناسایی، انتخاب و روش س
کمال جان قربان – استاد گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
ساسان اطرج – استادیار گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

یکی از مهم ترین روش های تولید کاپوزیت های زمینه سرامیکی مولایت- زیرکونیا، تف جوشی واکنشی است. در این روش ازپودر آلومینا و زیرکون به عنوان مواد اولیه استفاده میشود. اندازه ذرات مواد اولیه تأثیربسزایی بر روی میزان تف جوشی واکنشی دارد. این تأثیر میتواند توسط اندازه گیری درصد فاز مولایت حاصل تعیین شود. در این تحقیق اندازه ذرات مواد اولیه توسط فرآیند آسیاب سریع گلوله ای تر کاهش داده شد وسپس توزیع اندازه ذرات توسط آنالیز اندازه ذرات به کمک اشعه لیزر اندازه گیری شد. قطعات سرامیکی توسط فرآیند ریخته گری دوغابی درون قالب گچی و تف جوشی در دمای ۱۶۰۰ درجه سانتی گراد، به مدت ۳ ساعت تهیه شد. درصد فاز مولایت حاصل توسط آنالیز پراش پرتو ایکس که به روش محاسباتی ریتولد اندازه گیری شد، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد با کاهش اندازه ذرات مواد اولیه، در ابتدا میزان تف جوشی واکنشی افزایش میابد و سپس روند کاهشی دارد. در نتیجه بهینه سایز ذرات برای رسیدن به بیشترین میزان تف جوشی واکنشی تعیین شد.