سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمحمود نصراللهی – دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد خوروش –
غلامرضا قربانی –

چکیده:

این مطالعه به بررسی اثرات اصلی و متقابل اندازه ذرات یونجه خشک و منبع غله بر رفتارهای انتخاب گاو میپردازد. تعداد 8 رأس گاو شیرده هلشتاین در اواسط شیردهی در قالب یک طرح مربع لاتین تکرار شده با 4 دوره 21 روزه مورد آزمایش قرار گرفتند. تیمارها درای چیدمان آماریفاکتوریل بودند که دو میانگین هندسی اندازه ذرات یونجه خشک ( 43 / 3 و 33 / 4 میلیمتر) با دو منبع غلهای (جو و مخلوط یک به یک جو و ذرت)ترکیب شدند. جیرهها به صورت کاملاً مخلوط در حد اشتها و با نسبت علوفه به کنسانتره 40 به 60 ارائه شدند. روند تغییر درصدی الکها در دو اندازه ذرات یونجه در طول روز مشابه بود. اما با افزایش اندازه ذرات رفتار خوردن افزایش و نرخ خوردن کاهش یافت. منبع غله و اثر متقابل منبعغله و اندازه ذرات نتوانست رفتار خورن و انتخاب گاو را به صورت قابل توجه تحت تاثیر قرار دهد. بر اساس این مطالعه افزایش حاشیهای دراندازه ذرات یونجه باعث بهبود رفتار تغذیهای و انتخاب حیوان میشود، اما این اثرات وابسته به منبع غله نیست