سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس درب هنزی – مربی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
اعظم طالقانی – دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

چکیده:

زمانی نیست که تلاش برای بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمانها از اهداف عمده بخش ساختمان و مسکن شده است و با توجه به اختلاف دمای هوای داخل و خارج ساختمان در فصلهای گرم و سرد سال تمامی فعالیتها ی ی که می توانند به نوعی در جلوگیری از انتقال حرارت و بهینه سازی مصرف سوخت موثر باشند باید در مراحل ساخت ساختمان رعایت گردند . از جمله این موارد می توان به نقشه های ساختمان ، مشخصات فیزیکی مصالح و سیستم های عایق حرارت مورد استفاده در ساخت اجزای پوسته خارجی س اختمان ، مشخصات فنی سیستم های تاسیسات گرمایی ، سرمایی، تهویه ، … اشاره کرد . در این مقاله سعی شده اثرات عایق بندی حرارتی و موارد فوق در کاهش انتقال حرارت مورد بررسی قرار گیرد ، تا بتوان با کمی تغییر در مقدار هزینه های زمان ساخت ساختمان به میزان زیاد در مصرف انرژی صرفه جویی کرد .