سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی کزازی – پژوهشگاه مواد و انرژی
عبدالله افشار – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یکی از مشکلات فولادهای زنک نزن، مقاومت کم آن ها در برابر خوردگی حفره ای د رمحیط های مهاجم حاوی وین کلرید است که خسارت های زیادی را به صنایع وارد کرده است. در این تحقیق تاثیر باز دارندگی پلی اتیلن ایمین بر خوردگی فولاد های زنگ نزن آستنیتی ۳۰۴ و ۳۱۶ و ۳۱۶L در محلول ۳/۵%NaCl در دمای محیط بررسی شد. نتایج بدست آمده از آزمون های طیف نگاری امپدانس الکترو شیمیای نشان دهنده بازده بالای ممانعت کننده گی پلی اتیلن ایمین است. با افزایش غلظت ممانعت کننده مقاومت پلاریزاسیون لایه محافظ افزایش می یابد اما نرخ تغییرات د رغلظت های بالای ۱۰۰۰ppm به شدت کند می شود. به علاوه از آزمون های پلاریزاسیون سیکلی نتیجه می شود که ممانعت کننده مورد استفاده به خوبی از خوردگی حفره ای این فولادها جلوگیری می کند. آزمون غوطه وری و بررسی های میکروسکوپی نیز حفاظت قابل توجه این ممانعت کننده را در برابر خوردگی حفره ای نشان می دهند. رفتار جذاب مانعت کننده بر روی سطح فولاد زنگ نزن در محلول ۳/۵%NaCl با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی مورد بررسی قرار گرفت. تصاویر فاز و توپوگرافی، حاکی از جذب سطحی ممانعت کننده به صورت یک لایه دوگانه فشرده متخلخل می باشند.