سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

طاهره حق طلب – استادیار دانشگاه ملایر
پستو خدابخشی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه ملایر
راضیه حاجی مرادی – کارشناس روانشناسی

چکیده:

آموزش مجازی، با هدف انتقال اطلاعات به شیوه ی جدید و نوظهوری است به این معنی که این نوع آموزش بابهره وری از اینترنت و رایانه فرصتی برای افراد بوجود می آورد تا به سرعت انتقال اطلاعات صورت بپذیرد هدف ازنگارش مقاله حاضر بررسی اثربخشی محیط یادگیری الکترونیکی و عوامل مهم در کیفیت یادگیری الکترونیکیاست همچنین راهبردهای شناختی که آموزش مجازی برآن تاثیر دارد، مورد بررسی قرار گرفته است .