سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین مرادیان – پژوهشکده گاز، پژوهشگاه صنعت نفت، بلوار غربی استادیوم آزادی، تهران
فرزاد بهادران – پژوهشکده گاز، پژوهشگاه صنعت نفت، بلوار غربی استادیوم آزادی، تهران
لاله شیرازی – پژوهشکده گاز، پژوهشگاه صنعت نفت، بلوار غربی استادیوم آزادی، تهران
محمد کاظمینی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، خیابان آزادی، تهران

چکیده:

دراین تحقیق کاتالیست های کبالت برپایه آلومینا به روش تلقیح خشک تهیه گردیدند این کاتالیست ها شامل مقدار کبالت 8و11و15درصد ونیز0/1درصد روتنیوم می باشند کاتالیست های سنتزی با تکنیک های XRD,H2-TRP,BET به منظور بررسی دمای احیا سطح و نوع فازهای تشکیل شده مورد بررسی قرارگرفتند کاتالیست های سنتزی دریک سیستم راکتور بستر ثابت بارگذاری شده و تحت شرایط دمای 210درجه سانتیگراد نسبت گاز سنتز H2 به CO برابر 2 به 1 و فشاراتمسفریک تست گردیدند نتایج بررسی نشان میدهد که کبالت و روتنیوم برهم کنش دارند که این اثرروی میزان فعالیت کاتالیست ها اثرگذار است