سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرهاد نصری کوهانستانی – برق منطق های اصفهان
مرتضی رجائیان – برق منطق های اصفهان

چکیده:

با توجه به اهمیت صرفه جویی در مصرف انرژ ی الکتریکی و کا هش پیک مصرف شبکه، روشهایی جهت کاهش مصرف انرژی ارائه شده است . یکی از این روشها تغییر ساعت در فصول مختلف می باشد. در این مقاله هدف ، بررسی تغییر ساعت در فصل تابستا ن و تاثیر آن برای کاهش مصرف انرژی و پایین آوردن پیک مصرف در شهرستان اصفهان می باشد. در این رابطه با مطالعه بار مربوط به پستهای ۶۳kv موجود در شهرستان اصفهان برای یک روز مشخص اثر تغییر ساعت بررسی می شود و سعی بر این است کارائی این روش را به عنوان یک روش مؤثر جهت کاهش مصرف و کاهش پیک بار نشان داده شو د . با توجه به این که اجرای این روش هیچ بار مالی برای دولت در بر ندارد.