سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ساسان ولاشجردی فراهانی – کارشناس ارشد مهندسی مواد (شناسایی و انتخاب موادفلزی)، مرکز پژوهش متال
ناصر ورهرام – دانشیار دانشکده مهندسی وعلم مواد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین تحقیق به بررسی اثر تمپرینگ دومرحله ای بر روی خواص مکانیکی کشش ، ضربه و نیز ساختار میکروسکپی فولاد ساختمانی دوفازی شده باترکیب C0.17%-Si0.41%-Mn1.24% پرداخته شده است. برای رسیدن به ساختار دوفازی فریتی مارتنزیتی ازعملیات آنیل میان بحرانی مستقیم ، در دمای میان بحرانی ۷۸۰ درجه سانتی گراد به مدت ۴۵ دقیقه و سرد کردن سریع در آب استفاده شد .سپس تمپرینگ دومرحله ای در دماهای C 350° و ۲۵۰°C و ۱۵۰°C و ۴۵۰°C به مدت ۳۰ دقیقه در هرمرحله وسردکردن نمونه ها در هوا صورت گرفت .آزمون کشش دردمای محیط، آزمون ضربه در دماهای مختلف و نیز بررسی های ساختاری توسط میکروسکپ نوری و الکترونی روبشی (SEM) بر روی نمونه ها انجام شد . نتایج نشان داد که با افزایش دمای تمپرینگ ،پارامترهای کششی ازدیادطول وکاهش سطح مقطع افزایش واستحکام کششی نهایی کاهش یافته ولی استحکام تسلیم تغییر محسوسی نداشته است .بررسی رفتارضربه این نمونه ها در سه دمای (۲۰+ و ۲ و ۲۰-) درجه سانتی گراد حاکی از آن است که با افزایش دمای تمپرینگ تا دمای ۳۵۰ درجه سانتی گراد و در هر سه دمای آزمون ضربه ،استحکام ضربه ومیزان گستردگی عرضی روند افزایشی کندی داشته ولی در دمای تمپرینگ ۴۵۰ درجه سانتی گراد افزایش قابل توجهی یافته است .