سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش تحقیقات نوین در مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نثارک اسلامی – دانشگاه فردوسی مشهددانشکده مهندسی شیمی مشهد ایران
مریم سلیمی اسکویی – دانشگاه علم و صنعت دانشکده مهندسی شیمی تهران
مریم عبدلی راد – دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده مهندسی شیمی مشهد ایران

چکیده:

درصد رسوب اسفالتن در نمونه های مختلف براساس استاندارد ASTMD3279-97 و ASTMD6560-00 با دو حلال نرمال هپتان و نرمال هگزان اندازه گیری می شود درادامه تاثیر پارامترهای دما و مقادیر متفاوت حلال بر میزان درصد رسوب اسفالتن در نمونه های نفت ته مانده پالایشگاه تبریز مختلف مورد بررسی قرار میگیرد براساس نتایج بدست امده با افزایش مقدار حلال درصد رسوب حاصل نیز افزایش مییابد تا نهایتا به مقدار ثابتی میل نماید و همچنین افزایش دما سبب افزایش درصد اسفالتن می شود که البته این افزایش چندان محسوس نیست.