سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رامین عبادپور – کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
احمد علی آماده – دانشیار ، دانشگاه تهران

چکیده:

آبکاری کامپوزیتی روشی برای نشست همزمان ذرات کوچک سرامیکی در لایه فلزی رسوب یافته برای بهبود خواص مکانیکی و تریبولوژیکی پوشش است . در میان فرایندهای تولید کامپوزیت های نانو ساختار ، تکنیک رسوب دهی الکتریکی می تواند سطحی هموارتر ، پیوندی بهتر بین ذرات و فلز زمینه سختی بیشتری را پدید آورد. در تحقیق حاضر ، مرفولوژی و رفتار تریبولوژیکی پوشش نانو کامپوزیت Ni – Co / WC ایجاد شده بر روی فولاد به روش آبکاری الکتریکی پالسی مطالعه شد. پوشش ها در جریان هایی به شدت ۵ تا ۳۰A/dm2 تهیه شدند. ذرات نانو کاربید تنگستن با ابعاد متوسط ۷۰nm به همراه Ni , Co موجود در حمام واتس به طور همزمان در دمای ۵۰ درجه سانتیگراد بر روی زیر لایه فولادی نشانده شد. از افزودنی هایی نظیر ساخارین جهت ریزدانگی پوشش و از دودسیل سولفات سدیم (SDS) ، جهت جلوگیری از اگلومراسیون ذرات WC استفاده گردید. ریز ساختار پوشش ا توسط میکروسکوپ الکترونی (SEM) ، بافت کریستالو گرافی پوشش توسط پراش اشعه X و سختی پوشش توسط دستگاه ریز سختی سنج ویکرز مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان دادند که با افزایش دانسیته جریان ، ریز سختی در پوشش ابتدا افزایش و سپس کاهش یافت و به تبع آن نرخ سایش دچار تغییر شد.بررسی اثر دانسیته جریان بر مورفولوژی و رفتار سایشی پوشش نانو کامپوزیت Ni- Co/ WC ایجاد شده به روش آبکاری الکتریکی پالسی حضور SDS و ساخارین ، نشست همزمان نانو ذرات کاربید تنگستن را تشویق و از اگلومراسیون آنها ممانعت نمودند . با افزایش دانسیته جریان بافت مرجح کریستالو گرافی به سمت بافت نرم تر (۲۰۰) متمایل شد.