سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا خلج – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
میثم خاکیان قمی – شرکت مهندسی مواد کاران
علی اکبر اکرمی – استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

به منظور بررسی ارتباط بین ریز ساختار و خواص مکانیکی فولادهای دو فازی فریتی-بینایتی از فولاد محور (AISI/SAE 4340) EN24 استفاده شد با اعمال سیکل های عملیت حرارتی مختلف (آستنیته کردن در دمای ۸۵۰ درجه سانتی گراد به مدت ۱ ساعت، انقال به کوره ی دو فازی د ردمای ۷۵۰ درجه سانتی گراد و به مدت ۱۰۰ و ۱۳۰ و ۱۶۰ دقیقه ، انتقال به حمام نمک ۳۵۰ درجه سانتی گراد و نگهداری به مدت ۱ ساعت و د رنهایت سرد کردن تا دمای اتاق د رهوا) ، ساختارهای فریتی-بینایتی با درصدهای حجمی ۳۷% و ۴۶% و ۵۱% فریت و بقیه بینایت ساخته شد. سپس ازمون های خستگی به صورت چرخشی-پیچشی به روی نمونه های تهیه شده مطابق استاندارد ، در دمای اتاق انجام شد. نتایج این ازمون ها نشان دادکه حد خستگی این فولاد با افزایش درصد حجمی فریت، تغییر می یابد.