سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میثم خاکیان قمی – شرکت مهندسی موادکاران
علی اکبر اکرامی – استاد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

به منظور بررسی ارتباط بین ریزساختار و خواصمکانیکی فولاده ای دو فا زی فریتی- بینایتی از فولاد محور EN24 (AISI/SAE 4340) استفاده شد. با اعمال سیکلهای عملیات حرارتی مختلف (آستنیته کردن در دمای ۸۵۰oC به مدت ۱ ساعت، انتقال به کورهی دوفازی در دمای ۷۵۰oC و به مدت ۱۰۰ و ۱۳۰ و ۱۶۰ دقیقه، انتقال به حمام نمک ۳۵۰oC و نگهداری به مدت ۱ ساعتو در نهایتسرد کردن تا دمای اتاق در هوا)، ساختارهای فریتی- بینایت ی با درصدهای حجمی ۳۷% و ۴۶% و ۵۱% فریت و بقیه بینایت ساخته شد . سپس آزمون های خستگی به صورت چرخشی – پیچشی سنجی به روی نمونه های تهیه شده مطابق استاندارد ، در دمای اتاق انجام شد. نتایج این آزمون ها نشان داد که حد خستگی این فولاد با افزایش درصد حجمی فریت، کاهش می یابند.