سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جمال زمانی – دانشیار مهندسی مکانیک – ساخت و تولید، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین ط
محمد حسین سیادتی – استادیار علم و مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی خواجه الدین نصیر طوسی، دان
محمد دیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – ساخت و تولید، دانشگاه صنعتی خواج
میثم غیاثوند – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – ساخت و تولید، دانشگاه صنعتی خواج

چکیده:

در این مطالعه فومهای فلزی کامپوزیتی به روش ریختهگری اطراف کرههای توخالی سرامیکی ساخته شد ه است . از جمله مشکلات این نوع فومها، تغییر چگالی در نقاط مختلف نمونه و ایجاد ساختار غیرهمگن در طی فرآیند ساخت میباشد. در این تحقیق اثر دمای پیشگرم قالب و ارتفاع راهگاه بارریزی بر روی تغییر چگالی قسمتهای مختلف نمونهها بررسی و مشاهده شد که با افزایش دمای پیشگرم قالب و ارتفاع راهگاه بارریزی، چگالی قسمتهای مختلف نمونه به هم نزدیکتر شده و ساختار فوم فلزی همگنتر شده است. اثر ساختار همگن بر خواص مکانیکی در تست فشار بررسی و مشاهده شد که ساختار همگنتر ناحیه تنش پایای وسیعتری داشته و خواص جذب انرژی بهتری دارد . لازم بذکر است که بطور جداگانه کرههای توخالی سرامیکی از پودر نسوز شاموت و چسب سیلیکات سدیم ساخته شده است.