سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اکبر نظام دوست – -1 دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رامین نیکرزم – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
عبدالکریم کاشی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

به منظور بررسی واکنش گیاه خیار و بامیه در کشت توام و اثر زمان های مختلف کاشت روی آنها ، آزمایشاتی به مدت یک سال زراعی در سال 1387 در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام گرفت . سه زمان مختلف کاشت شامل،کاشت بامیه 20 روز قبل از کشت خیار، کاشت بامیه و خیار بطور همزمان ،کشت بامیه 20 روز بعد از کشت می باشد. نتایج بدست آمده نشان دادکه با محاسبه ( LER ) یا نسبت برابری زمین که معیاری برای بررسی سودمندی کشت توام می باشد نشان داد که در مورد تاریخ های مختلف کاشت بیشتر از 1 میباشد که بیشترین مقدار برای تاریخ کاشت بامیه 20 روز بعداز کاشت خیار ( 1.42 )بود