سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسین کمالی مجاوری لنگرودی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد ، بخش مهندسی مواد دانشگاه
نیما پردیس – دانشجوی دکتری بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز
کمال جانقربان – استاد بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز
رامین ابراهیمی – دانشیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق تاثیر درصدهای مختلف وزنی سیلیکون بر ریز ساختار و کار پذیری چدن داکتیل آنیل شده مورد بررسی قرار گرفت. بررسی های مکانیکی و کارپذیری نمونه های تهیه شده با استفاده از آزمایش فشار تک محوری در دمای محیط انجام پذیرفت . همچنین به کمک نتایج حاصل از ازمایش فشار ، نمودار حد کارپذیری نمونه های مختلف به صورت تئوری تعیین و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شد. علاوه بر این سختی نمونه ها و درصد فازها قبل و بعد از عملیات حرارتی بررسی گردید. با انجام بررسی های ریز ساختاری اثر مقادیر مختلف سیلیکون بر اندازه متوسط گرافیت های کروی ، تعداد گرافیت های کروی در واحد سطح و فاصله متوسط گرافیت های کروی از یکدیگر مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که افزایش مقدار سیلیکون سبب افزایش سختی و استحکام فریب شده و علاوه بر کاهش اندازه متوسط کره های گرافیت ، تعداد گرافیت های کروی در واحد سطح افزایش قابل ملاحظه ای داشت. همچنین نمونه های با درصد سیلیکون کمتر کارپذیری بهتری از خود نشان دادند.