سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امیر باغانی – کارشناس ارشد مهندسی مواد، مرکز پژوهش متالورژی رازی
نادر حاتمی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، مرکز پژوهش متالورژی رازی
احمد بهمنی – کارشناس ارشد مهندسی مواد، مرکز پژوهش متالورژی رازی
پرویز دوامی – دکتری مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در پژوهش حاضر چند سیستم راهگاهی دارای حوضچه پای راهگاه با اندازهها ی مختلف و یک سیستم راهگاهی بدون حوضچه پای راهگاه انتخاب شده و اثر حوضچه و اندازه آن بر روی کیفیت قطعه ریختگی، از طریق بررسی تغییرات سرعت و فشار سیال و الگوی سیلان جریان مذاب، مورد مطالعه قرار گرفت. برای انجام شبیه سازی حرکت مذاب درون قالب از نرم افزار SUTCAST استفاده گردید . اساس شبیه سازی جریان سیال در این نرم افزار بر حل معادلات ناویر استوک و ردیابی سطح آزاد بر مبنای الگوریتم SOLA-VOF می باشد. در این شبیه سازی مذاب Al-Si-12 و قالب ماسه برای مدل سازی عددی انتخاب شدند. ارزیابی حاصله از مطالعات شبیه سازی نشان میدهد که حوضچه پای راهگاه بارریز نمیتواند در کاهش تلاطم و اصلاح الگوی سیلان نقش موثری داشته در صورتی که سبب افت دما و کاهش راندمان ریخته گری می گردد.