سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فاطمه داعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی و مواد ، دانشکده فنی دانشگاه ت
محمود نیلی احمد آبادی – استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران

چکیده:

با منترل عملیات ترمومکانیکی شامل کار سرد و آنیل می توان به رفتار حافظه داری دو طرفه بهینه در آلیاژ حافظه دار نیکل-تیتانیم دست یافت. در این تحقیق به بررسی اثر عملیات کار سرد- آنیل پیش از فرایند تربیت کردن بر رفتار حافظه داری یک طرفه و دو طرفه آلیاژ غنی از تیتانیم پرداخته شده است. شمش با ترکیب Ni-50.8 at.% Ti در کوره قوسی تحت خلاء با الکترود دائم و تهیه و د ردمای ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد فورج و همگن و سپس در آب کوئنچ شد. نمونه هایی با ۱۰ و ۱۷ و ۲۵% کار سرد تهیه و در دمای ۴۵۰ به مدت ۳۰ و ۶۰ دقیقه آنیل و با تکرار تغییر شکل خمشی در حالت مارتنزیتی حافظه داری دو طرفه در آنها القاء شد. نتایج نشان م یدهد که د رتمامی شرایط با افزایش سیکل های تربیت کردن، حافظه داری دو طرفه افزایش یافته و بعد از ۶۰ سیکل به مقدار ثابتی میرسد. از طرف دیگر شرایط بهینه برای دست یابی به حافظه داری یک و دو طرفه بهینه به ترتیب در ۲۵% کارسرد و آنیل در ۴۵۰ به مدت ۳۰ و ۶۰ دقیقه حاصل می شود.