سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی سبکتکین – کارشناسی ارشد
مسعود مختاری – کارشناسی ارشد
سید صادق قاسمی بنادکوکی – استادیار، دانشگاه یزد
احمد قاسمی – کارشناس

چکیده:

یکی از راه های افزایش همزمان سختی و چقرمگی، عملیات حرارتی آستمپرینگ است . در این پژوهش تأثیر آستمپرینگ بر خواص مکانیکی و ریزساختار فولاد ۴۱۴۰ بررسی شده است. ابتدا نمونه ها بمدت ۴۵ دقیقه در دمای ۸۶۰ درجه سانتی گراد بطور کامل آستنیته شده بعد بسرعت درون حمام ها ی نمک ۳۵۰ و ۴۰۰ و ۴۵۰ درجه سانتیگراد کوئنچ شده و بمدت ۲۰ دقیقه در آن ها نگهداری شدند. ریزساختار نمونه ها با میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص شد که با افزایش دمای آستمپرینگ ریزساختار از بینیت پایینی به بینیت بالایی تغییر می کند. همچنین با انجام آزمایش های سخ تی، ضربه و کشش مشخص گردید که با افزایش دمای آستمپرینگ سختی و استحکام کششی به طور یکنواخت کاهش می یابند ولی درمورد انرژی ضربه، استحکام تسلیم و درصد افزایش طول، کاهش یکنواخت نیست بلکه در دمای ۴۵۰ درجه سانتی گراد کاهش شدیدتری رخ می دهد که احتمالا بد لیل بالا بودن دما ی آست مپرینگ و در نتیجه نفوذ راحتتر، تیغه های بینیتی و ذرا ت کاربیدی ضخیم تر می شوند و این رفتار ترد ایجاد می شود.