سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

چکیده:

سوپاپ خودروها به دلیل تفاوت شرایط دمایی ، خوردگی و همچنین کاربری متفاوت مکانیکی در راستای طولی محور خود ، غالبا از اجرزای فولاد زنگ نزن آستنیتی (DIN X53CrMnNiN219) و مارتنزیتی (DIN X45CrSi93) تشکیل شده اند . جوشکاری اصطکاکی روشی مناسبی با منطقه متاثر از جوش محدود است. با این وجود تغییرات دمایی در نواحی باریک مرز اتصال به ترد ساختاری اتصال می انجامد . در این پژوهش اثر عملیات حرارتی ، در دمای ۷۶۰ درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت ، بر امکان بازیابی ریز ساختار و خواص مکانیکی اتصال غیر هم جنس دو جز مذکور ، مورد بررسی قرار گرفت. ریز ساختار نواحی مختلف اتصال به کمک میکروسکوپ نوری (OM) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد مطالعه واقع شد. نتایج ریز سختی نیز با کاهش سختی منطقه متاثر از جوش مارتنزیتی از ۹۰۰HV به ۴۵۰HV ، موفقیت آمیز بودن عملیات بازپخت را در این منطقه نشان داد . در نهایت بررسی مشخصات مکانیکی به کمکآزمایش کشش ، افزایش انعطاف پذیری از ۳ درصد(قبل از عملیات حرارتی) به ۲۲ درصد ( پس از عملیات حرارتی) را به دنبال داشت که به وضوح نشانگر لزوم و مناسب بودن عملیات حرارتی اتخاذ شده است.