سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

خلیل الله قیصری – استادیار گروه مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز
سیروس جوادپور – استادیار گروه مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

آلیاژ مغناطیسی آهن – نیکل حاوی ۴۵ درصد وزنی نیکل معروف به پرم الوی به علت مغناطش اشباع نسبتا بالا ، نفوذپذیری مغناطیسی بالا و میدان پسماند زدای مغناطیسی پایین ،مورد توجه گسترده قرار گرفته است. در این تحقیق آلیاژ نانو ساختار مغناطیسی پرم الوی به روش آلیاژ سازی مکانیکی تهیه گردید و در دماهای مختلف در کوره خلاء عملیات حرارتی گردید. سپس به کمک میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و روش پراش پرتو ایکس (XRD) مورد مطالعه فازی و ریز ساختاری قرار گرفت . علاوه بر آن با استفاده از دستگاه VSM خواص مغناطیسی آن مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که عملیات حرارتی منجر به کاهش تنش پسماند و افزایش اندازه کریستال ها با افزایش دمای عملیات حرارتی می شود. بررسی های مغناطیسی نیز حاکی از آن است که میدان پسماند زدای مغناطیسی تابع مقدار تنش پسماند در دماهای عملیات حرارتی کم ( کمتر از ۴۵۰ درجه سانتیگراد ) و تابع اندازه کریستال ها در دماهای بالاتر ( بالاتر از ۴۵۰درجه سانتیگراد) است.