سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

هانیه ارزمجو – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
جیران خوانساری – دکترای کتابداری و اطلاع رسانی

چکیده:

در عصر دانایی دانش مهمترین سرمایه هر سازمان و جامعه ای محسوب می شود یکی از مهمترین بخشهای نیازمند مدیریت دانش، بخشهای دولتی هستند مدیریت دانش باعث تغییر و بهبود روش تعاملات تجاری دولت، ارتباط بین سازمان های دولتی و شهروندان و بالا بردن ارزش موجود در سرمایه نیروی انسانی می شود با این وجود برای پیاده سازی مدیریت دانش ، تنها تکنولوژیها و ابزارهای مربوط کافی نیست و پیش از پیاده سازی یک تکنولوژی جدید درک فرهنگ موجود در سازمان و ادغام این ابزارها با فرهنگ سازمان ضروری است مدیران می توانندبا ایجاد محیط فرهنگی مناسب علاوه بر اشاعه و پیاده سازی سیستمهای دانایی در سازمان به اهداف مزیت رقابتی و افزایش کارایی دستیابند.