سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1384

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

الهام نورقاسمی – پژوهشکده فیزیک کاربردی، دانشگاه تبریز ، تبریز
اصغر عسگری – پژوهشکده فیزیک کاربردی، دانشگاه تبریز ، تبریز
منوچهر کلافی – پژوهشکده فیزیک کاربردی، دانشگاه تبریز ، تبریز

چکیده:

به علت تراکم بالای گاز الکترونی در یک فضای کوچک چاه کوانتومی دمای الکترونها بالا خواهد بود . چون سرعت سوق الکترونها در این محیط بالاست در اثر نشر داخل چاه حفظ نمایند . این فونونها معروف به فونونهای داغ می باشند . برای بررسی اثر این فونونهای داغ فونونهای اپتیکی، الکترونها میتوانند توزیع خود را در از تکنیک نویز میکروویو کوتاه مدت در یک کانال گاز الکترونی دو بعدی میدان قوی استفاده شده است