سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

راضیه عالیشوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد
شکوفه انتشاری – عضو هیئت علمی دانشگاه
کورش دلاور – عضو هیئت علمی دانشگاه
شهناز گگونانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

سیلیس دومین عنصر فراوان بعد از اکسیژن در خاک می باشد ما نقش این عنصر را در متعادل سازی اثرات مخرب شوری در یکی از گیاهان دارویی( Borago officinalis ) بررسی کردیم این گیاهان با 5 غلظت سیلیکون ( 0, 0.5 , 1.5,1 , 2میلی مولار) پیش تیمار شده و در حضور کلرید سدیم ( 0، 60 ، 90 ، 120 میلی مولار) قرار گرفتند. سپس اثرات سیلیکون و NaCl بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی مانند پراکسیداسیون چربی ها ،پرولین و پروتئین مورد بررسی قرار گرفت.شوری مقدار پراکسیداسیون چربی ها و ترکیبات پرولین را افزایش داد.استعمال سیلیکون به طور اختصاصی مقدار پرولین را افزایش داد.پیش تیمار گیاه با سیلیس و سپس اعمال تیمار شوری باعث کاهش میزان MDA و سایر آلدئیدها و افزایش پروتئین شد