سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مونا اظهری – دانشجوی مقطع کارشناسی ناپیوسته تولید و بهره برداری گیاهان داروئی و مع
رضا نعمت اله ثانی – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی، مرکز آموزش عالی علمی کاربردی قارچ ص
آسیه فیروزی – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی، مرکز آموزش عالی علمی کاربردی قارچ ص
فریسا ایران نژاد – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی، مرکز آموزش عالی علمی کاربردی قارچ ص

چکیده:

گل زیبای میخک مینیاتوری از نظر میزان تولید گل شاخه بریده یکی از گل های مهم محسوب می شود. با توجه اهمیت اقتصادی این گل و به منظور بررسی تاثیر تیمارهای حاوی اسانس بذر رازیانه بر طول عمر و افزایش دوره بازاریابی آن و همچنین کاربرد تیمارهای طبیعی جدید، تحقیقی در قالب طرح بلوک های کاملاً تصادفی در 3 تکرار به روش نگهداری بصورت تیمار مداوم به اجرا در آمد. گل های بریده میخک مینیاتوری در گلدان هایی که حاوی محلول های حاوی اسانس بذر رازیانه( 0، 1، 2، 3 و 5 سی سی اسانس در 500 سی سی آب ) بودند، قرار گرفتند. طول عمر گل اندازه گیری و توسط نرم افزار MSTAT-C آنالیز شد. نتایج نشان داد که همه تیمارها ویژگی های اندازه گیری شده را به طور معنی دار نسبت به تیمار شاهد افزایش دادند و غلظت 1 سی سی اسانس در 500 سی سی آب بیش از سایر تیمارها طول عمر گل های بریده میخک مینیاتوری را افزایش داد