سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری کشتی گرایش سازه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی امید علی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری کشتی گرایش سازه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد رضا خدمتی – دانشیار دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد رضا زارعی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چ

چکیده:

بررسی استحکام طولی برای شناورها از اهمیت بالایی برخوردار است. در مقالات متعددی بر روی استحکام طولی کاتاماران ها و مسائل سازه ای مرتبط با آن،پرداخته شده است در حالیکه در مورد اثر پیچش در این شناورها مطالعات اندکی انجام گرفته است. در این مطالعه ابتدا به بررسی اثر پیچش در یک کاتاماران پرداخته شده است. برای محاسبه ممانهای پیچشی از آیین نامه DNV استفاده شده و اثر این ممانها توسط نرم افزار انسیس مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه برای مقایسه بین اثرات این ممانها و اثرات اسلمینگ که در این شناورها از اهمیت زیادی برخوردار است، نیروی اسلمینگ بر اساس آیین نامه DNV در دو حالت کرست و هالو محاسبه شده و مانند حالت پیچش اثرات آن بر روی شناور توسط نرم افزار مورد بررسی قرار گرفته است. در انتها نتایج این دو حالت با هم مقایسه شده اند.