سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

اعظم سادات شریفی – کارشناس ارشدعلوم جانوری گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه پی
سیما نصری – دکتری زیست جانوری
سعید رضایی زارچی – دکتری بیوفیزیک
روشن رضایی – کارشناس ارشد علوم جانوری

چکیده:

در پژوهشهای مختلف اثرات مفید و زیان اور نانوذرات برارگانیسمهای متعدد بررسی شده است دراین تحقیق بر ان شدیم که اثرات نانوذرات نقره را بر بافت و هورمونهای تیروئید مورد بررسی قرار دهیم بنابراین از رتهاینر به وزن ۲۵۰-۲۰۰ گرم استفاده شد و نانوذرات نقره براساس دوز وزن موشها توسط گاواژ به آنها خورانده شد. پس از ۱۵ روز از ورید چشمی خونگیری شد هورمونهای T4,T3 اندازه گیری شد و از طریق میکروسکوپ بافت تیروئید آنها مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان داد که در دوز معینی حیوانات دچار هایپرتیروئیدیسم شده و سپس با افزایش دوز بافت نکروز ه شده و حجم ورنگان تغییر می یابد همچنین هورمونها نیز دچار تغییرات قابل توجهی می شوند.