سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدیه رهبان – تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک IBB
عادله دیوسالار – کرج دانشگاه تربیت معلم دانشکده علوم پایه
علی اکبر صبوری – تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک IBB

چکیده:

میانکنش بین نانوذرات نقره بیست نانومتری با DNA استخراج شده از تیموس گوساله با روشهای ازمایشگاهی اسپکتروسکوپی مرئی – فرابنفش ، فلورسانس و دو رنگ نمایی دورانی CD دردمای فیزیولوژیک مورد مطالعه قرار گرفت بوسیله انالیزهای اسپکتروسکوپی تیتراسیونی و فلورسانس، مشخص می شود که نانوذرات نقره می توانندبا مولکولهای دو رشته ای DNA تشکیل کمپلکس جدیدی بدهند. نتایج حاصل بیان میدارد که اتصال نانوذرات نقره به DNA باعث تغییراتی در ساختار و کنفورماسیون DNA می شود.