سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیدعبدالسعید حسینی زاده – کارشناس امور پژوهشی پژوهشکده علوم پایه و نانوفناوری دانشگاه پیام نو

چکیده:

دراین تحقیق اثرنانوکامپوزیت پلیمریابدوست نافئین – متیلن بلو با استفاده از ماده ابرجاذب اب ایگیتا برروی دور ابیاری بررسی گردید جهت این بررسی اقدام به کاشت گیاه ذرت در سه نوع خاک با بافتهای رسی، لومی و شنی گردید. ازمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار انجام گرفت. سطوح کاربرد ماده اصلاحی عبارتند از: ۰/۰۵ ، ۰/۱ و ۰/۱۵ ، ۰/۲درصد وزنی و یک تیمار شاهد بدون استفاده از این ماده. نتایج این بررسی نشان میدهد که افزودن این ماده به خاک موجب ضمن بالا بالا بردن ظرفیت نگهداری آب درخاک اب قابل استفاده را افزایش داد. و نتیجتا دور ابیاری زیاد می گردد بطوریکه این افزایش درخاک شنی کاملا چشمگیر و بین ۳۵۰-۲۰۰ درصد و در خاک لومی بین ۱۴۰-۸۰ درصد و در خاک رسی بین ۱۲۵-۳۵ درصد می باشد.