سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش تحقیقات نوین در مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

علیرضا بهوندی – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

دراین مطالعه یکمدل سینتیکی جهت واکنش تولید اسید ترفتالیک از اکسیداسیون پارازایلن PX در فاز مایع حلال اسید استیک و در حضور کاتالیست های استات کبالت Co (AC)2 ، استات منگنز Mn(AC)2و همچنین برماید هیدروژن HBr به عنوان پیش برنده واکنش promoter مورد بررسی قرارگرفته است این مدل از مقایسه داده های تجربی بدست امده از یک راکتور ازمایشگاهی نیمه پیوسته که در ان فاز گاز و مایع به خوبی با یکدیگر مخلوط شده اند بدست امده است دراین راکتور سرعت واکنش نسبت به فاز گاز اکسیژن از درجه صفر و نسبت به فاز مایع پارازایلن از درجه یک در نظر گرفته شدها ست دراین مطالعه همچنین پارامترهای سینتیکی و اثر متغیرهای عملیاتی از جمله فشار هوا اکسیژن درجه حرارت واکنش، غلظت اولیه پارازایلن ، غلظت کاتالیست ها غلظت پیش برنده واکنش نسبت CO/MN ومقدار اب موجود در راکتور بر سرعت و زمان توزیع محصولات درمراحل مختلف واکنش مورد بررسی قرارگرفته است.