سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن سیادت چراغی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، استخراج فلزات
سعیدرضا اله کرم – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیش دانشکده های فنی، دانش
ناصر توحیدی – استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیش دانشکده های فنی، دانشگاه

چکیده:

رسوب دهی الکتریکی توسط جریان پالسی در مقایسه با جریان مستقیم به عنوان روشی برای تولید پوشش های همگن تر، متراکم تر و با تخلخل کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق پوشش کبالت از طریق ابکاری الکتریکی با استفاده از حمام اسیدی حاوی ساخارین و به کارگیری جریان پالس بر روی فولاد (AISI 1018) مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر پارامتر های چرخه کار و فرکانس بر روی مورفولوژی پوشش ها مطالعه شد. نتایج نشان می دهد که بازده جریان با افزایش چرخه کار تا ۲۰% افزایش یافته وسپس به دلیل افزایش اضافه ولتاژ، کاهش می یابد. همچنین با افزایش چرخه کار، مورفولوژی ریز، یکنواخت و متراکم پوشش کبالت به ساختار سوزنی تبدیل می شود. با افزایش فرکانس، بازده جریان زیاد شده، اما اندازه دانه های پوشش، ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد. بیشترین میزان ضخامت و بازده جریان د ردانسیته جریان پیک ثابت ۸۰mA.cm (به توان ۲-) و چرخه کار ۲۰ % و فرکانس ۵۰Hz fnsj Hln.