سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن سیادت چراغی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، استخراج فلزات، دانشکده مهندسی مو
سعید رضا اله کرم – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، پردیس دانشکده های فنی، دان
ناصر توحیدی – استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه

چکیده:

در سال های اخیر، کبالت به عناون یکی از مواد جایگزین کروم برای پوشش های مقاوم به سایش مواد شناخته شده است. همچنین کبالت و آلیاژهای آن خواص مغناطیسی و الکتریکی بسیار مطلوبی برای کاربردهای تکنولوژیکی دارند. در رسوب گذاری الکتریکی کبالت از محلول کلریدی ، واکنش تشکیل هیدروژن ، به عنوان یک واکنش مزاحم شناخته می شود. در تحقیق حاضر ، پوشش کبالت تحت دانسیته جریان های مختلف در حمام اسیدی حاوی ساخارین بر روی ورق مسی اعمال شد. با محاسبه بازده جریان کاتدی و نیز سرعت پوشش دهی ، مشخص شد که سرعت پوشش دهی با افزایش دانسیته جریان و pH بیشتر می شود. همچنین با افایش دانسیته جریان آبکاری ، دما و نیز افزایش pH در محدوده ۱/۵-۳/۵ ، بازده جریان کاتدی فرآیند رسوب گذاری الکتریکی پوشش کبالت افزایش می یابد که به دلیل سرعت بالاتر احیای فلز کبالت نسبت به هیدروژن است.