سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا یاراحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
حسین بشارتی – اعضائ هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
علیرضا فلاح – عضوهیئت علمی دانشگاه تبریز
محمدرضا ساریخانی –

چکیده:

امروزه آلودگی های ناشی از تصادفات تانکر های نفتکش، جنگ،صنایع وابسته به نفت و غیره مشکلات زیادی را در زمینه محیط زیست کشورهای جهان به وجود آورده است.تلاش برای رفع این آلودگی های نفتی خاک با استفاده از روش های مختلف، بخصوص بوسیله میکروارگانیسم های تجزیه کننده مواد نفتی، وسیع وروز افزون است و تلاش های زیادی در جهت رفع این آلودگی ها در کشور های مختلف جهان صورت گرفته است،یکی از این روش ها که هم از لحاظ اقتصادی کم هزینه و هم از لحاظ زیست محیطی مناسب می باشد، استفاده از باکتری ها در جهت رفع آلودگی های نفتی خاک می باشد، ازخاک منطقه بوشهر کشور در این مطالعه چهار سویه باکتریایی غربال سازی شد، این باکتری ها از لحاظ تاثیرفاکتور pH مورد بررسی قرار گرفتند، نتیجه بدست آمده حاکی ازآن است که این باکتری ها قادرند ترکیبات نفتی را به طور موثری معدنی نمایند، سویه های مذکور تحت عنوان سودوموناس استاتزری ،کریزو باکتریوم ،اسینتو باکترجانسونی ،سودوموناس آئروجینوس نامگذاری شدند،بررسی اثر pH بر روی رشد باکتری ها نشان داد که هر 4 سویه جداسازی شده در 7.5pH قادر به رشد و تجزیه نفت بودند و نسبت به تغییرات pH حساس می باشند