سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید اریافر – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد،دانشگاه شهید باهنر کرما
رامین رئیس زاده – عضو هیئت علمی بخش متالورژی دانشکده فنی و مهندسی و عضو پژوهشکده صنایع

چکیده:

احتمال ترمیم عیب اکسید فیلم دولایه هنگامی که در مذاب آلیاژ A356 نگه داشته شود، مورد بررسی قرار گرفته است.آزمایشات بوسیله نگهداری اکسید فیلم دو لایه در مذاب آلومینیوم در زمان های متفاوت از 30 ثانیه تا 48 ساعت انجام شدند. تغییرات صورت گرفته در ترکیب و مورفولورژی لایه های اکسیدی بوسیله EDX و SEM ،XRD مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که دو لایه عیب فیلم اکسید دولایه ممکن است بوسیله دو مکانیزم متفاوت با یکدیگر پیوند برقرار کنند، یکی هنگام دگرگونی Al2O3 به MgAl2O4 اسپینل) در زمان های نسبتاً پایین که سبب اتصال دو لایه در چند نقطه به یکدیگر می شود و دیگری در طول تبدیل تدریجی اسپینل بهMgO در زمان های طولانی که سبب ایجاد پیوندی محکم بین دو لایه خواهد شد.