سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

یوسف پاینده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
منصور سلطانیه – استادیار
مسعود گودرزی – کارشناس متالورژی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
محمدعلی توحیدی – کارشناس متالورژی

چکیده:

اکسیژن تا حدود 2000ppm در اهن مذاب حل می شود حضور عناصر الیاژی نظیر کربن حلالیت اکسیژن را به 1500ppm کاهش میدهد افزودن عناصر اکسیژن زدا مثل الومینیوم و سیلیسیم موجب کاهش این مقدار تا کمتر از 5ppm م یشود اختلاف این مقادیر بصورت اخالهای اکسیدی ظاهر می شوددر عمل هیچگاه حذف کامل این اخال ها امکان پذیر نیست ضمن اینکه در حین انجماد تقریبا تمام اکسیژن از حلالیت خارج و به اخالهای اکسیدی تبدیل می شود دراین پژوهش مراحل مختلف تولید فولاد در مجتمع فولادمبارکه ی اصفهان بررسی شد. برای اینکار از مراحلمختلف تولید نمونه برداری انجام گرفت درمراحل مختلف پتانسیل شیمیایی اکسیژن مذاب اندازه گیری شد. نمونه های تهیه شده توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM بررسی و اخالهای دیده شده انالیز شدند. در نهایت بین اخالهای تشکیل شده در هر مرحله و پتانسیل شیمیایی اکسیژن ارتباط برقرار شد.