سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هادی خورسند اکبرزاده – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی رزم ارا – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشکده علوم پایه
خسرو ابراهیمی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در 30 کیلومتری جنوب شرق شهرستان اسفراین بین روستاهای آق قلعه و خرق قرار دارد و از لحاظ تقسیم بندی زون های ساختاری ایران جزء زون بینالود محسوب می شود. سنگهاى آتشفشانى منطقه مورد مطالعه ازنوع گدازه و توف بوده که گدازه ها داراى ترکیب شیمیایى آندزیت، آندزیت بازالتى، تراکى آندزیت بازالتى و بازالت و توفها بر اساس ترکیب شیمیایى اکثرا حدواسط تا اسیدى هستند. پدیده بارزى که در اکثر سنگهاى منطقه دیده مى شود اختلاط و آلایش ماگمایى مى باشد که شواهد آن از لحاظ پتروگرافى و ژئوشیمیایی به اثبات رسیده است