سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس مقبل باعرض – استادیار گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس تهران
فرشید اسمعیلی کاخکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

از هنگامی که مطالعات بر روی اخلاق کسب و کار و کار افرینی شدت گرفته اند همواره همپوشانی انها واینکه تا چه اندازه مقولات اخلاقی در کارآفرینی تاثیر می گذارد مورد سوال محققان بوده است.(البته باید توجه داشت که این رابطه متقابل است.) تحقیقات و پژوهشهای زیادی در این زمینه انجام شده است که هر کدام از یک جنبه ی خاص این رابطه را مورد ارزیابی قرار داده اند،در تحقیق حاضر با جمع بندی اخرین تحقیقات انجام شده در این زمینه یک چارچوب جامع برای تبیین این رابطه ارایه شده است.این چارچوب مبتنی بر سه زمینه ی: اخلاق کار آفرینی،کار آفرینی اجتماعی و کارآفرینی و جامعه میباشد. در این تحقیق با مطرح کردن پرسشهایی می توان عناصر کلیدی آنها را ادغام کرده و زمینه های تحقیقاتی گسترده ی دیگری فراهم گردد.