سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمد علی نژاد – کارشناس ارشد مدیریت دولتی
مریم علی نژاد – کارشناس ارشد مدیریت سازمانهای غیردولتی

چکیده:

پژوهش حاضر یک تحقیق کاربردی است که درصدد عارضه یابی یکی از موضوعات محوری مدیریت عمومی در ایران می باشد سازمانهای غیردولتی علیرغم نقش مهمی که در توسعه و پایداری در عرصه بین المللی دارند یکی از ابزارهای اساسی مدیریت نوین به شمار می روند و چند صباحی است که در کشور ما نیز مورد توجه قرا رگرفته اند شواهد امر در سازمانهای غیردولتی ایران بیانگر این مطلب است که شرایط حاکم بر انها که از روشهای سنتی پیروی میکند ناکارامد و غیرمسئولانه است این ناکارامدی نتیجه وجود ضعف مدیریت از جمله عوامل ساختاری، رفتاری، و زمینه ای پیش روی این سازمان ها است دراین مقاله به مقوله ارزیابی عملکرد از زیرشاخه های عوامل ساختاری پرداخته شده است.