سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد کوشا – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
اکبر رجبی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست

چکیده:

اثرات نامطلوب آلودگی هوا برروی سلامت مردم برکسی پوشیده نیست و لازم است با مطالعه و تحقیق برروی اثرات نامطلوب آلودگی هوا خصوصا ذرات معلق PM10 برروی ساکنین هر منطقه راه کارهای علمی و عملی قابل اجرا با توجه به اقلیم آن منطقه جهت کاهش این اثرات به کارگرفته شود دراین بررسی سعی شده است ضمن اشاره به اثرات تاریخی آلودگی هوا ارتباط بین غلظت ذرات معلق هوا PM10 و میزان پذیرش بیمار در اورژانس بیمارستانی بررسی گردد. دراین تحقیق سه بیمارستان بزرگ شهر تبریز مورد بررسی قرارگرفت و اطلاعات مربوط به تعداد پذیرش بیماران در طول فصل زمستان استخراج شد سپس اطلاعات مربوط به میزان غلظت ذرات معلق هوا PM10 توسط 5 ایستگاه سنجش آلاینده های هوا در فصل زمستان استخراج گردید و مشخص شد که میزان غلظت ذرات معلق PM10 باتعداد پذیرش بیماران در اورژانس بیمارستانی ارتباط معنی داری دارد P value=0/000 و لازم است دستگاه های مختلف اجرایی جهت کاهش اثرات نامطلوب ذرات معلق برروی سلامت ساکنین اقدامات لازم را انجام دهند.