سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

سید علیرضا هاشمی نکو – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

امروزه خلاقیت که از آن به عنوان ابزار ویژه کارآفرینی و رشد اقتصادی نام برده می شود به یکی از تعیین کننده ترین متغییرها در رشد و بقای سازمان ها تبدیل شده است. بررسی های بسیاری بر خلاقیت افراد، تیم ها و سازمان ها انجام شده است و روش های گوناگونی جهت انجام وظایف وجود دارد، در این مقاله سعی شده ارتباط میان روش های تولید در صنعت نرم افزار به عنوان یکی از صنایع پررونق و مبتنی بردانش روز و عوامل موثر بر خلاقیت سازمانی در تیم توسعه نرم افزار بررسی شود و متدولوژی های تولید نرم افزار از جهت خلاقیت سازمانی طبقه بندی گردند. در این بررسی از پرسشنامه شرایط خلاقیت سازمانی استفاده شده و اطلاعات نمونه های آماری که از نقش های مختلف نرم افزاری در شرکت های گوناگون نرم افزاری تهیه شده اند با روش آنالیز واریانس تحلیل شده اند، همچنین با مدیران پروژه های نرم افزاری مصاحبه هایی انجام شده که نتایچ آن در تحلیل داده ها استفاده شده است. پس از تحلیل معلوم شد که متدولوژی های چابک شرایط بهتری برای خلاقیت سازمانی مهیا می کنند و از جهت روحیه تیمی، آزادی عمل و ریسک پذیری اختلاف محسوسی با دیگر متدولوژی ها دارند.