سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نرگس خانجانی – استادیار گروه اپیدمیولوژی و عضو پیوسته گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم
فاطمه منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط
لاله راننده کلانکش – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط

چکیده:

آلودگی هوا یکی از مشکلات شهرهای بزرگ جهان است و سلامتی ساکنین این شهر را تهدید می کند از اثرات احتمالی آلاینده های هوا برسلامت بشر افزایش بروز و علایم بیماریهای تنفسی است این مطالعه از نوع مطالعات مقطعی است ودرشهر کرمان انجام گرفت داده های مرگ ومیر ناشی از بیماریهای تنفسی طی دوره آماری مورد مطالعه از اول 85 تا آخر شهریور 89 از مرکز بهداشت شهرستان کرمان ودادههای آلودگی هوا نیز از سازمان حفاظت محیط زیست کرمان دریافت گردید این سازمان مقدار هفت آلاینده NO,CO,NO2,NOx,PM10,SO2,O3 را بطور روزانه توسط ایستگاه های ثابت داخل شهری اندازه گیری می نماید. ارتباط مرگ و میر ناشی از بیمارهای تنفسی و آلودگی هوا با استفاده از رگرسیون negative binomial مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت میزان متوسط سالانه گردوغبار درکرمان بالاتر از 100 میکروگرم برمتر مکعب و مونوکسید کربن حدود 1/52ppm بود نتایج نشان داد که بین مواجهه با گردوغبار و کل مرگ و میر تنفسی ارتباط احتمالی p=0.058 و بین مواجهه با گردوغبار و مرگ و میر تنفسی مردان ارتباط معنی دار p=0.021 وجود دارد بین مرگ و میر کلی و افزایش مونوکسید کربن هوا هم ارتباط معنی داری وجود داشت.