سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی وظیفه دوست صالح – عضو هیأت علمی، دانشکده مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رامسر، رامسر
ملینا گهرور – دانشجوی مهندسی پزشکی، دانشکده مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رامسر، رامسر
سیدمیثم موسی نیا – دانشجوی مهندسی هوافضا، دانشکده مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رامسر، رامسر
سیده محدثه موسی نیا – دانشجوی مهندسی پزشکی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن ، تنکابن

چکیده:

فمور به عنوان بلندترین و بزرگترین استخوان اسکلت بدن انسان، تحت بیشترین تغییر شکل قرار می گیرد. همچنین شایع ترین شکستگی ها به خصوص در افراد مسن در استخوان فمور رخ می دهد. در این مقاله، به بررسی ارتعاشات وارد بر استخوان فمور توسط شبیه سازی المان محدود به منظور بهبود در طراحی تجهیزات پزشکی و ورزشی برای حفاظت پرداخته شده است. شبیه سازی به کمک نرم افزار انسیس انجام شد. الگوهای ارتعاشی برای بیست حالت مورد مطالعه قرار گرفت. اشکال مد نشان دهنده ی فرکانس طبیعی می باشند که از ۴۵۰ تا ۸۲۰۰ هرتز متغیر است. .همچنین نتایج شبیه سازی با نتایج تجربی مقایسه شد. نتایج نشان می دهد که باید از تحریک خارجی استخوان فمور جلوگیری شود، زیرا در صورت تداخل با فرکانس طبیعی سبب شکستگی استخوان خواهد شد.