سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا معماریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی – گرایش سازه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا خدمتی – دانشیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی – دانشگاه صنعتی امیر کبیر
محمدرضا زارعی – عضو هیئت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده:

ورق های تقویت شده آلومینیومی مورد استفاده در کاربردهای دریایی از جمله ورق های بکار گرفته شده در کف و دیواره ی شناور های تندروجنبه ها و ملاحظات متنوع طراحی را متأثر از عوامل و فاکتورهای متفاوت در خود داشته که از آن جمله میتوان به بررس ی حاضر اشاره داشت . مطالعه مد نظر با در نظر داشتن طراحی حالت حد نهایی، تعیین ماکزیمم استحکام نهایی را دنبال مینماید. جنس ورق و تقویت کننده متصل به آن آلیاژ آلومینیوم6 AA6082-T می باشد. با استفاده از نرم افزار انسیس ورق هایی با سه شکل مختلف تقویت کننده مدل سازی شده است تقویت کننده ها به سه حالت تی شکل، ال شکل و فلت می باشند. در ادامه با تغییر ابعاد ورق و تقویت کننده موجود روی آن سه دسته ورق تقویت شده ضعیف، متوسط و قوی مدل شده و مورد بارگذاری درون صفحه ای عرضی و فشار جانبی قرار گرفته است. با افزایش فشار جانبی اعمال شده به ورق، شاهد تغییر رفتار در منحنی های تنش- کرنش هستیم که بیانگر تغییر استحکام نهایی ورق های تقویت شده آلومینیومی تحت این نوع بارگذاری می باشد. منحنی های تنش-کرنش و مقادیر استحکام نهایی به عنوان نتایج مقاله ارائه شده است