سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ملیحه درستکار – کارشناس ارشد مدرس دانشگاه

چکیده:

هدف این پژوهش آن است که از طریق بررسی رابطه بین وضعیت استراتژیکی شرکت ها و دوام عملکرد انها این موضوع مهم را مشخص نماید که شرکتهایی که استراتژی مدیریت هزینه را دنبال می کنند می توانند عملکرد مالی بالایی را بدست اورند و در کوتاه مدت دارای مزیت رقابتی شوند و لیکن قابلیت حفظ آن را در بلندمدت نخواهند داشت روش نمونه گیری تحقیق غیراحتمالی از نوع وضعی و تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و روش مورد استفاده آن روش توصیفی می باشد. دراین تحقیق از سه نسبت فروش به مخارج سرمایه ای، نسبت فروش به دارای ها و نسبت تعداد کارکنان به دارای ها به عنوان متغیر مستقل و بازده دارایی ها و رشد فروش به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.